කළුතර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම මහතා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ පක්ෂයෙන් නිශ්චිතව ඉවත්ව යාමට තමා සූදානම් බව කුමාර වෙල්ගම මහතා සිය ලඟම හිතවෙතෙකු සමඟ පවසා තිබේ.

එමෙන්ම තමා සමඟ තවත් බොහෝ දෙනා පක්ෂයෙන් යාමට නියමිත බවද, ඔවුන් සියළු දෙනා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට අකමැති බවද පවසා ඇත.

කෙසේ වෙතත්, තමන් යන විට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ හා බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගේ සියළු රහසිගත තොරතුරු ජනතාවට හෙළි කර ඉන් පසු තමා ඉවත් වෙන බවද ඔහු පවසා තිබේ.

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් කළ හොත් තමා සමඟ පක්ෂයෙන් ඉවත්ව යාමට බොහෝ දෙනෙකු මේ වන විටත් කැමැත්ත පළ කර ඇති බවද, ඉදිරි කාලය ඇතුළත එම පුද්ගලයින් සෘජුව ඒ පිළිබඳව මාධ්‍යයට කතා කරනු ඇති බවත් එම නිසා තමන් හට කිසිදු අනවශ්‍ය බියක් නොමැති බවත් ඔහු පවසා තිබේ.